Home2023January (Page 15)

January 2023

አምባሳደር ዶክተር አልስተር መክፊል - በኢትዮጵያ እና በጅቡቲ አምባሳደር (ነዋሪ ያልሆኑ) እና የአፍሪካ ህብረት እና የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ቋሚ ተወካይ (ምስል = እንግሊዝ ኤምባሲ ዌብሳይት) አምባሳደር ዶክተር አልስተር መክፊል በኢትዮጵያ እና በጅቡቲ  የእንግሊዝ አምባሳደር ሲሆኑ ከዚህም በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት እና የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ

Read More

ረዳት ኮሚሽነር ሸዋይርጋ ግዛው፣ ፎቶ የአዲስ አበባ ፖሊስ አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 27፣ 2015 ዓ.ም፡- በትራፊክ መብራቶች እና በመስቀለኛ መንገዶች ላይ የሚከናወኑ ህገ-ወጥ ንግድ እና የልመና ተግባራት ላይ በተሰማሩ ግለሰቦችና ገንዘብ በሚሰጡና በሚገበያዩ አሽከርካሪዎች ላይ በህጉ መሠረት ጠንካራ እርምጃ እንደሚወስድ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለፀ፡፡ በመንገዶች ላይ የሚከናወኑ

Read More

ምስል- ዲጂታል ዕቁብ በብሩክ አለሙ @Birukalemu21 አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 26/ 2015 ዓ.ም፡- ኢትዮጵያ ካሏት እሴቶች አንዱ እቁብ ነው፡፡ ዕቁብ ሰዎች ተሰባበስው ገንዘባቸውን የሚቆጥቡበት አማራጭ ሲሆን ይህ አሰራር በኢጥዮጵያ ውስጥ ለዘመናት ሲተገበር የቆየ አሰራር ነው፡፡ በባህላዊ መልክ ሲደረግ የነበረውን ዕቁብ ለማዘመንና አሰራሩን በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ በማሰብ በ2013 ዓ.ም. ነበር በአራት

Read More